Estrictes estàndards europeus

Estrictes estàndards europeus

Estrictes estàndards europeus

Benestar animal

Compromesos amb el benestar animal, a Costa Brava Foods comptem amb el segell AENOR CONFORM en BENESTAR ANIMAL, basat en els estrictes protocols internacionals Welfare Quality.

Complim els estrictes protocols internacionals. Treballem l’origen i criança dels animals amb les nostres granges proveïdores per garantir el compliment de les nostres Especificacions Tècniques / Animals Vius. I vetllem per les condicions de transport: capacitat, horaris i resta d’indicadors associats al benestar.

En planta, apliquem els Procediments Normalitzats de Treball (PNT) en Benestar Animal (PQ-BA-04), en què es detallen les funcions de la nova figura d’Encarregat de Benestar Animal i es descriuen les diferents etapes en què es manipulen els animals vius (Reglament (CE) 1099/2009).

Tenim personal format, capacitat i compromès, que segueix procediments documentats i controlats.  

Disposem d’instal·lacions adequades perquè tant la descàrrega dels animals, com la conducció a quadres i l’estabulació es facin amb les màximes garanties i respecte.