Estàndars estríctes europeus

Estàndars estríctes europeus

Estàndars estríctes europeus

Benestar animal

Compromesos amb el benestar animal, acomplim els estrictes protocols internacionals basats en Welfare Quality, certificació que fa dues auditories anuals.

Treballem l’origen i criança dels animals amb les nostres granges proveïdores per garantir el compliment de les nostres Especificacions Tècniques / Animals Vius. I vetllem per les condicions de transport: capacitat, horaris i resta d’indicadors associats al benestar.

En planta, apliquem els Procediments Normalitzats de Treball (PNT) en Benestar Animal (PQ-BA-04), en què es detallen les funcions de la nova figura d’Encarregat de Benestar Animal i es descriuen les diferents etapes en què es manipulen els animals vius (Reglament (CE) 1099/2009).

Tenim personal format, capacitat i compromès, que segueix procediments documentats i controlats.  

Disposem d’instal·lacions adequades perquè tant la descàrrega dels animals, com la conducció a quadres i l’estabulació es facin amb les màximes garanties i respecte.