La tecnologia, aliada de les persones

La tecnologia, aliada de les persones

La tecnologia, aliada de les persones

Centre de producció

Integrem en un sol centre de producció tant el sacrifici com l’especejament; cosa que ens permet tenir un control estricte de tota la cadena productiva, des de la granja fins a l’elaboració del producte final.

Disposem d’una planta equipada amb la més moderna tecnologia; i un equip humà de més de 1.500 treballadors especialitzats per atendre una capacitat de 65.000 porcs a la setmana.

Tot el procés de producció, des del sacrifici fins a l’envasat, segueix una línia de treball automatitzada que ens permet controlar amb precisió la traçabilitat de tots els productes i garantir-ne la màxima qualitat.

Amb la més moderna tecnologia i un equip humà de més de mil treballadors especialitzats.
Disposem d’una capacitat de 65.000 porcs a la setmana.