La tecnologia, aliada de les persones

La tecnologia, aliada de les persones

La tecnologia, aliada de les persones

La tecnologia, aliada de les persones

Centres de producció

Integrem el sacrifici i l’especejament en dues centres de producció, en Riudellots de la Selva i Vilamalla (Girona), cosa que ens permet tenir un control estricte de tota la cadena productiva, des de la granja fins a l’elaboració del producte final.

Disposem d’una planta equipada amb la més moderna tecnologia; i un equip humà de més de 1.500 treballadors especialitzats per atendre una capacitat de 65.000 porcs a la setmana.

Tot el procés de producció, des del sacrifici fins a l’envasat, segueix una línia de treball automatitzada que ens permet controlar amb precisió la traçabilitat de tots els productes i garantir-ne la màxima qualitat.

Amb la més moderna tecnologia i un equip humà de més de mil treballadors especialitzats.
Disposem d’una capacitat de 65.000 porcs a la setmana.