Un futur estable

Compromís amb les persones

Generem ocupació i oferim un futur estable als nostres treballadors. A Costa Brava Foods estem convençuts que les persones que treballen amb nosaltres són el motor de creixement de la nostra Organització. Per això fomentem la retenció de talent mitjançant la promoció interna, la igualtat d’oportunitats i la integració laboral. 

Oferim un futur estable als nostres treballadors i fomentem la igualtat d’oportunitats

CB & Family

CB & Family és un grup d’acció social format per persones que treballen a Costa Brava Foods, en el qual estan representats tots els departaments i grups d’edat que integren la Companyia, amb voluntat de servir a tot el col·lectiu de treballadors de l’Empresa.

Té per objectiu promoure, facilitar, organitzar, avaluar i dur a terme activitats dirigides a proporcionar avantatges socials per als empleats de Costa Brava Foods i les seves famílies: ofertes i serveis en condicions preferents, celebració d’actes lúdics i esportius; i també de presa de coneixement de la realitat empresarial del Grup Cañigueral, amb les seves diferents empreses.

Animem els qui treballen amb nosaltres a participar en totes les iniciatives i propostes de foment del desenvolupament en l’àmbit professional i en el personal.