Compromís de futur

Compromís de futur

Sostenibilitat Costa Brava

Per a Costa Brava Foods la protecció i conservació de l’entorn és un requisit indispensable per al bon funcionament de les nostres activitats. 

Per això, no només acomplim la legislació vigent en matèria ambiental, sinó que anem més enllà dels requisits legals i establim protocols propis d’aplicació de Millores Tècniques Disponibles (MTD). 

Treballem cada dia per aconseguir els objectius següents:

  • Optimització en el consum d’aigua mitjançant mesures de reutilització.
  • Reutilització dels materials.
  • Reciclatge mitjançant recollida selectiva.
  • Reducció del consum energètic.
  • Anàlisis periòdiques d’empreses especialitzades per a la millora contínua de les nostres instal·lacions. 
  • Reducció de la generació de residus, abocaments i emissions.
  • Promoció de l’educació ambiental i les bones pràctiques, tant en la plantilla com amb els proveïdors.

Establim protocols propis d’aplicació de Millores Tècniques Disponibles (MTD)