Respecte

Benestar animal

Compromesos amb el benestar animal, acomplim estrictes protocols internacionals. En origen, treballem amb les nostres granges proveïdores per garantir el compliment de les nostres Especificacions Tècniques / Animals Vius. I vetllem per les condicions de transport: capacitat, horaris i resta d’indicadors associats al benestar.

En planta, apliquem els Procediments Normalitzats de Treball (PNT) en Benestar Animal (PQ-BA-04), en els quals es detallen les funcions de la nova figura d’Encarregat de Benestar Animal i es descriuen les diferents etapes en què es manipulen els animals vius (Reglament (CE) 1099/2009). Tenim personal format, capacitat i compromès que segueix procediments documentats i controlats.

Disposem d’instal·lacions adequades perquè la descàrrega dels animals, la conducció a quadres i l’estabulació es facin amb les màximes garanties i respecte a la integritat.

BRC Food
UKAS
Calitax
IFS
QS
USDA